Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Development days of Pasrea

Tässä blogissa valotamme Pasrea-kompostorin eli tuttavallisemmin Paskareaktorin syntyvaiheita. Kompostori on meidän vastauksemme moneen haasteeseen, kuten ravinnepäästöjen ja lannan käsittelykustannusten vähentämiseen. Lisäbonuksena luonnollisesti kompostilämmön hyödyntäminen. Tervetuloa seuraamaan paskaongelman ratkaisun kehittymistä!

Pasrea short from Paskareaktori which can be translated as Shit Reactor. This blog is all about turning problematic waste to more valuable resources. How to turn up the heat and reduce the environmental emissions. How to reduce the cycle that shit has to go through and how to recycle nutrients. Through this blog you can follow us and share our shitty moments!

Pasrea-kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshankkeen viimeiset kuukaudet

DevelopmentPosted by Kaisa Thu, August 30, 2018 12:01

Vuosi 2018 on kulunut tutkimuksen ja laskelmien sekä tiedon jalkauttamisen parissa. Hanke on päättymässä ja tuloksia on saatu. Tieteellinen artikkeli hankkeessa tehdystä tutkimuksesta on käsikirjoitusvaiheessa.

Lampolaan integroitu kompostointijärjestelmä saatiin käyntiin tammikuun alussa. Tuotekehityksen kannalta järjestelmän haaste on ollut pitkä iteraatiokierros. Kuivikepohjalanta tyhjennetään lampolasta vain kerran vuodessa, joten prosessin tutkiminen on hidasta. Onneksi koeympäristö mahdollisti erilaisten koeasetelmien yhtäaikaisen testaamisen, mikä helpotti järjestelmän toiminnan tutkimista hankkeen aikana. Järjestelmä tuottaa hyödynnettävissä olevaa lämpöä.

Pääkokeen lähdettyä rullaamaan tiimimme keskittyi enimmäkseen mittauksiin ja kirjallisiin töihin. Kevääksi Ida liittyi joukkoomme laatimaan ympäristöselvitystä järjestelmän vaikutuksista ja sitä koskevasta säätelystä. Kevään ja kesän aikana rakentaminen oli hyvin pienimuotoista ammoniakin talteenottoon liittyvien koejärjestelmien kokoamista. Hommaa oli myös erilaisissa seminaareissa sekä osallistumisessa Okra maatalousnäyttelyyn . European Sustainable Phosphorus Conference 3 järjestettiin kesäkuun alussa Helsingissä. Siellä esittelimme hankkeen tuloksia posterilla ja saimme pitää puhe-esityksen vastauksestamme ravinnekierron haasteisiin.

Tässä vielä kuvia kuluneilta kuukausilta.

Jaakko Mäkelä puhumassa Luomuinstituutin kevätkokoontumisessa.

Kompostointikokeilun toteuttamista.

Eemeli Piesala ja Pasrean esittelypiste Okrassa.


Eemeli Piesala Pasreasta ja Päivi Mäntymäki Etelä-Pohjanmaan Ely-
keskuksesta Maa- ja metsätalousministeriön haastattelussa Okra
Maatalousnäyttelyssä.

Jaakko Mäkelä kertomassa Pasrean kompostointijärjestelmässä
ESPC3-konferenssissa Helsingissä.

Working kelpie Kihu ja Piesalan tilan lampola.  • Comments(0)//blog.pasrea.bio/#post6

Hankkeen vuosi 2017

DevelopmentPosted by Kaisa Thu, December 14, 2017 17:24


Pasrea-hanke on puolessa välissä. Tänä vuonna tiimimme keskittyi rakentamiseen ja tutkimuksiin. Rakentamisella oli kaksi päämäärää. Ensinnäkin oli tarkoitus osoittaa suunnitellun järjestelmän rakennettavuus käytännössä ja toisaalta luoda tutkimuksen mahdollistava ympäristö. Vuoden loppuun mennessä molemmat päämäärät ollaan saavuttamassa, joten aikataulussa ollaan pysytty! Rakentaminen on tapahtunut tasaisesti kuluneen vuoden mittaan. Esikokeiden järjestelmät valmistuivat huhtikuussa, siirtolavat heinäkuussa, koeala lokakuussa ja lampolaan integroitu järjestelmä joulukuussa.

Myös tutkimus etenee suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana mittauksia päästiin tekemään esikokeissa, siirtolavoilla ja koealalla. Lampolan mittauksien vuoro on ensi vuonna. Tehdyt tutkimukset vastasivat järjestelmän toimivuuden kannalta esitettyihin kysymyksiin: kompostoituuko haluttu biomassa, havaitaanko järjestelmämme tuottavan lämpöä ja ammoniakkia, ja vielä olennaisimmin, voidaanko tuotteita kerätä talteen. Tulokset vaikuttavat lupaavilta ja kaikkiin kysymyksiin voidaan vastata kyllä.

Vuonna 2018 tutkimukset jatkuvat ja lampolan integroidusta järjestelmästä saadaan lisää aineistoa analysoitavaksi. Vuosi aloitetaan kokonaistehokkuuden tarkastelulla, typpipäästöjen mittauksilla ja tiedon jalkauttamisella. Alkuvuodesta tulemme todennäköisesti myös palkkaamaan lisätyövoimaa tutkimuksen käytännöntehtävien toteuttamiseen.

Hanke on saanut mukavasti huomiota paikallisesti ja kansallisesti, Petäjäveden paikallislehdestä Ylen paikallisuutisiin ja pääkaupunkiseudun aluelehtiin. Hankkeen työntekijät ovat myös osallistuneet aktiivisesti erilaisiin alan tapahtumiin. Vuonna 2018 aktiivista osallistumista, tiedottamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kuten Luonnonvarakeskuksen ja BSAG:n kanssa jatketaan.


Hyvää ja rauhallista joulunaikaa toivottavat
Jaakko, Kaisa ja EemeliPasrea kompostorin tutukimus- ja tuotekehityshanke mediassa:

-"Kompostoinnilla puhtaampi maailma" Helsingin yliopiston nettisivut - uutiset 31.3.2017.

-”Keski-Suomen Yrittäjien joukkorahoitusohjelmaan valittiin seitsemän yritystä" Suur-Jyväskylän Lehti keskiviikko 19.4.2017
- ""Kun haistan lannan, haistan rahan" – Eemeli ratkoo maatilojen ongelmia" Helsingin uutiset 10.7.2017

- ""Kun haistan lannan, haistan rahan" - Startup-yrittäjä testaa muhevaa ideaa"" Vantaan sanomat 12.7.2017

- "Maatilalle lisää rahaa lannasta" Aamuposti. 2.8.2017

- "Pasrea Oy muuntaa lannan lämmöksi ja ravinteeksi" Petäjävesi 30.08.2017

- Yle Uutiset Keski-Suomi 19-10-2017 Klo 18-22

- ”Kierrätyslannoitteet tulevat” Käytännön maamies 11/2017
- ”Lannasta energiaa” Yrittäjäsanomat 13.10.2017

  • Comments(0)//blog.pasrea.bio/#post5

Koealatestit ovat käynnissä!

DevelopmentPosted by Kaisa Tue, November 07, 2017 15:21

Hei ja syystalviset tervehdykset!

Pasrealla hommat etenee ja kompostointihanke on päässyt täysimittaisen järjestelmän rakentamiseen ja testaamiseen. Pienimuotoisempien esi- ja siirtolavakokeiden tulosten mukaisesti kehitetty ’Koeala’-kompostointijärjestelmä käynnistettiin 17.10.2017.

Ei, kakkoslaadun ontelolaatoissa olevien reikien paikkaamisessa ei auta, jos onteloon puhaltaa ilmapallon (koska se räjähtää).

Koeala sisältää eläimiä lukuun ottamatta kaikki Pasrea-järjestelmän innovaatiot: lämmön talteenoton, tiivistyneen kosteuden keräyksen, ammoniakin kierrätyksen. Märän syksyn myötä kompostorissa tuotetulle lämmölle onkin käyttöä! Järjestelmän tuottama lämpö ohjataan viljakuivuriin lämmönvaihtimen kautta, jolloin kompostin hiilidioksidi ja ammoniakkipitoinen ilma eivät sekoitu viljakuivurin ilman kanssa.

Seinät vahvistettiin betonivalulla.

Järjestelmä myös tuottaa tulosta; lämmönvaihtimeen sisään menevä ilma on järjestään yli 20’c lämpimämpää kuin ulkoilma, kun taas ilman ulostulo pysyy lähellä ulkoilman lämpöä. Lämmönvaihdin siis toimii, ja kuivurin sisäänottoilma lämpenee. Pakkasillakin kompostin sisälämpö pysyy paikoitellen 70 asteessa, eikä ulkolämmön muutokset juurikaan tunnu järjestelmään vaikuttavan.

Kompostorin pohjalle ajettiin haketta. Sen päälle tulee kompostoitava kuivikelanta.

Koealan tuottamaa lämpöä saatiin kerättyä talteen välittömästi ilmanvaihdon käynnistämisen jälkeen. Ilmavirta alan ulostuloista oli heti ulkoilmaa merkittävästi lämpimämpi. Yllätyksiä ja uusien innovaatioiden alkujakin on jo tullut, mutta niistä lisää myöhempänä!

Hyvää talven odotusta!

Jaakko  • Comments(0)//blog.pasrea.bio/#post4

Pasrea on Try Out! -kokeiluohjelmassa

DevelopmentPosted by Kaisa Wed, September 27, 2017 09:26

Pasrea Oy on ollut tammikuusta 2017 saakka mukana mm. Demos Helsingin ja Helsingin ja Turun kaupunkien järjestämässä Try Out -kokeiluohjelmassa, jonka tarkoituksena on helpottaa Startup-yritysten pääsemistä kokeilemaan ja hiomaan yritysideoitaan yhdessä kaupunkien, eri organisaatioiden ja mentorien opastamana. Tähän mennessä Pasrea on osallistunut Try Outin merkeissä kahteen kaksipäiväiseen bootcampiin sekä yhteen iltapäivän mittaiseen workshopiin sekä olemme päässeet pitchaamaan ratkaisuamme biojätteenkäsittelyn ongelmiin Sustainability Science Dayn sivutapahtumassa, Helsinki Sustainable Solutions Pitch Nightissa 11. toukokuuta.

Try Outin ensimmäisellä bootcampilla saimme muun muassa hyvää sparrausta eri alojen mentoreilta mm. yritysmalliimme, teknologiaamme, keksintömme kaupalliseen potentiaaliin ja sen parhaaseen mahdolliseen valjastamiseen liittyen. Workshopissa ja toisella bootcampilla keskityimme lähinnä yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja yhteistyöprojektien ja näihin liittyvien kokeiden suunnitteluun ja pääsimme keskustelemaan menetelmämme kokeilusta mm. HSY:n, Helsingin kaupungin ja Tukkutorin kanssa ja tulemmekin loppusyksystä myös mitä todennäköisimmin tekemään yhteistyötä kyseisten tahojen kanssa. Try Out -kokeiluohjelma on tähän saakka ollut jonkinmoinen turbolataava piristysruiske ja positiivinen ravistelu yrityksellemme ja yritysideallemme ja olemme saaneet sen myötä paljon lisää vahvistusta toiminnallemme ja tulevaisuuden suunnitelmillemme ja odotamme innolla myös jatkoa sen merkeissä!Pasrea at Try Out! -experimental program

Since January 2017 Pasrea has taken part in the Try Out! -experimental program arranged by e.g. Demos Helsinki and the cities of Helsinki and Turku, of which intention is to ease StartUps in getting to test their business ideas and experiment in urban settings in order to create smart and functional cities of tomorrow! The concrete actions involved in the Try Out are that during the program we will be able to test and experiment our idea with different organizations in the Helsinki area to get data on how our solution is able to answer the problems of the different organizations and whether our system is suitable in these different sorts of applications.

During the fist half of the year we have participated in two two-day intense working sessions in which we have concentrated on our business model and upcoming experiments with the organizations. At the first two-day bootcamp we got lots of great sparring from mentors of different fields of expertise considering our business model, technology, our commercial potential and target market and how to harness all the potential of our solution in the best possible way. We also got lots of great tips on different events and opportunities in the field of cleantech and circular economy and how we could get involved in these. On the second bootcamp and the afternoon long workshop we focused on the experiments that will be done during the program. We have met lots of interesting people and parties with whom we have discussed about their problems considering waste management, the applicability of our system for their needs and business end experimenting propositions considering the upcoming collaborations. We are now planning on doing experiments with a couple of organizations such as for example the Helsinki Region Environmental Services, city of Helsinki and Tukkutori with whom the experiments are supposed to be started during the utumn. More on this later!

Last month we also got to pitch our ideas and solution considering the waste management problems at the Helsinki Sustainability Science Day side event- Sustainable Solutions Pitch Nigh on 11th of May!

The Try Out! experimentation program has been a real supercharging dose of excitement and an inspiring turmoil for us and our business and concequently we’ve gotten lots of positive reinforcement for our actions and future plans and we’re eagerly waiting for the next steps!  • Comments(0)//blog.pasrea.bio/#post3

Siirtolavakoe

DevelopmentPosted by Kaisa Wed, September 06, 2017 10:49

Kesän aikana rakennettiin uusi koeasetelma ja -laitteisto. Sillä on tähän mennessä toteutettu neljän viikon pituinen kompostointikoe ja kahden viikon jatkokoe. Kokeiden tarkoituksena oli selvittää kompostointijärjestelmän toimivuutta jatkuvatoimisena kompostorina. Jatkokokeessa selvitettiin kompostin kastelemisen vaikutusta kompostoitumiseen.
Siirtolavayksiköiden kattojen asennus.

Laitteisto koostuu neljästä siirtolavayksiköstä, ilmastuslaitteistosta ja vesikiertoisesta lämmön talteenkerääjästä. Järjestelmä suunniteltiin esikokeesta saatua tietoa hyödyntäen. Huomiota kiinnitettiin esimerkiksi imun riittävään tehoon ja tasaiseen jakautumiseen lantapatjan alla.

Huolellista kompostianalyysin näytteiden merkitsemistä.

Siirtolavat täytettiin samalla määrällä kuivikelantaa, mutta eri määrällä täyttökertoja. Kahdella kerralla täytetyt lavat kuumenivat aluksi, mutta jäähtyivät sitten. Neljällä kerralla täytettyjen lavojen lämpökäyrä puolestaan oli nouseva, eli ne lämpenivät hitaammin, mutta koko kokeen ajan. Vaikuttaa siis siltä, että kompostori toimii paremmin jatkuva- kuin panostoimisena.

Lopputuotoksen sienirihmaston määrä yllätti.

Kuten kehittämishankkeelle kuuluu, siirtolavajärjestelmän testaus paljasti huomioitavia seikkoja suuremman kokoluokan kompostorin rakentamista ajatellen. Esimerkiksi kompostoitumisessa syntyvä vesi kondensoitui yllättäviin, joskaan ei kriittisiin, paikkoihin. Lisäksi kondenssiveden määrä konkretisoitui ja sen käsitteleminen on yksi seuraavan kokeen haasteista.


Siirtolavoille on suunnitteilla uusia kokeita. Niitä päästään toteuttamaan piakkoin. Myös sadan neliön koeala on rakenteilla. Sen toimintaa päästään tarkkailemaan parin viikon kuluttua.

Toimistolaisen vinkkelistä

Kaisa

  • Comments(0)//blog.pasrea.bio/#post2