Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Development days of Pasrea

Tässä blogissa valotamme Pasrea-kompostorin eli tuttavallisemmin Paskareaktorin syntyvaiheita. Kompostori on meidän vastauksemme moneen haasteeseen, kuten ravinnepäästöjen ja lannan käsittelykustannusten vähentämiseen. Lisäbonuksena luonnollisesti kompostilämmön hyödyntäminen. Tervetuloa seuraamaan paskaongelman ratkaisun kehittymistä!

Pasrea short from Paskareaktori which can be translated as Shit Reactor. This blog is all about turning problematic waste to more valuable resources. How to turn up the heat and reduce the environmental emissions. How to reduce the cycle that shit has to go through and how to recycle nutrients. Through this blog you can follow us and share our shitty moments!

Pasrea-kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshankkeen viimeiset kuukaudet

DevelopmentPosted by Kaisa Thu, August 30, 2018 12:01

Vuosi 2018 on kulunut tutkimuksen ja laskelmien sekä tiedon jalkauttamisen parissa. Hanke on päättymässä ja tuloksia on saatu. Tieteellinen artikkeli hankkeessa tehdystä tutkimuksesta on käsikirjoitusvaiheessa.

Lampolaan integroitu kompostointijärjestelmä saatiin käyntiin tammikuun alussa. Tuotekehityksen kannalta järjestelmän haaste on ollut pitkä iteraatiokierros. Kuivikepohjalanta tyhjennetään lampolasta vain kerran vuodessa, joten prosessin tutkiminen on hidasta. Onneksi koeympäristö mahdollisti erilaisten koeasetelmien yhtäaikaisen testaamisen, mikä helpotti järjestelmän toiminnan tutkimista hankkeen aikana. Järjestelmä tuottaa hyödynnettävissä olevaa lämpöä.

Pääkokeen lähdettyä rullaamaan tiimimme keskittyi enimmäkseen mittauksiin ja kirjallisiin töihin. Kevääksi Ida liittyi joukkoomme laatimaan ympäristöselvitystä järjestelmän vaikutuksista ja sitä koskevasta säätelystä. Kevään ja kesän aikana rakentaminen oli hyvin pienimuotoista ammoniakin talteenottoon liittyvien koejärjestelmien kokoamista. Hommaa oli myös erilaisissa seminaareissa sekä osallistumisessa Okra maatalousnäyttelyyn . European Sustainable Phosphorus Conference 3 järjestettiin kesäkuun alussa Helsingissä. Siellä esittelimme hankkeen tuloksia posterilla ja saimme pitää puhe-esityksen vastauksestamme ravinnekierron haasteisiin.

Tässä vielä kuvia kuluneilta kuukausilta.

Jaakko Mäkelä puhumassa Luomuinstituutin kevätkokoontumisessa.

Kompostointikokeilun toteuttamista.

Eemeli Piesala ja Pasrean esittelypiste Okrassa.


Eemeli Piesala Pasreasta ja Päivi Mäntymäki Etelä-Pohjanmaan Ely-
keskuksesta Maa- ja metsätalousministeriön haastattelussa Okra
Maatalousnäyttelyssä.

Jaakko Mäkelä kertomassa Pasrean kompostointijärjestelmässä
ESPC3-konferenssissa Helsingissä.

Working kelpie Kihu ja Piesalan tilan lampola.  • Comments(0)//blog.pasrea.bio/#post6