Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Pasrea kompostorin tutkimus- ja tuotekehityshanke

Development days of Pasrea

Tässä blogissa valotamme Pasrea-kompostorin eli tuttavallisemmin Paskareaktorin syntyvaiheita. Kompostori on meidän vastauksemme moneen haasteeseen, kuten ravinnepäästöjen ja lannan käsittelykustannusten vähentämiseen. Lisäbonuksena luonnollisesti kompostilämmön hyödyntäminen. Tervetuloa seuraamaan paskaongelman ratkaisun kehittymistä!

Pasrea short from Paskareaktori which can be translated as Shit Reactor. This blog is all about turning problematic waste to more valuable resources. How to turn up the heat and reduce the environmental emissions. How to reduce the cycle that shit has to go through and how to recycle nutrients. Through this blog you can follow us and share our shitty moments!

Siirtolavakoe

DevelopmentPosted by Kaisa Wed, September 06, 2017 10:49

Kesän aikana rakennettiin uusi koeasetelma ja -laitteisto. Sillä on tähän mennessä toteutettu neljän viikon pituinen kompostointikoe ja kahden viikon jatkokoe. Kokeiden tarkoituksena oli selvittää kompostointijärjestelmän toimivuutta jatkuvatoimisena kompostorina. Jatkokokeessa selvitettiin kompostin kastelemisen vaikutusta kompostoitumiseen.
Siirtolavayksiköiden kattojen asennus.

Laitteisto koostuu neljästä siirtolavayksiköstä, ilmastuslaitteistosta ja vesikiertoisesta lämmön talteenkerääjästä. Järjestelmä suunniteltiin esikokeesta saatua tietoa hyödyntäen. Huomiota kiinnitettiin esimerkiksi imun riittävään tehoon ja tasaiseen jakautumiseen lantapatjan alla.

Huolellista kompostianalyysin näytteiden merkitsemistä.

Siirtolavat täytettiin samalla määrällä kuivikelantaa, mutta eri määrällä täyttökertoja. Kahdella kerralla täytetyt lavat kuumenivat aluksi, mutta jäähtyivät sitten. Neljällä kerralla täytettyjen lavojen lämpökäyrä puolestaan oli nouseva, eli ne lämpenivät hitaammin, mutta koko kokeen ajan. Vaikuttaa siis siltä, että kompostori toimii paremmin jatkuva- kuin panostoimisena.

Lopputuotoksen sienirihmaston määrä yllätti.

Kuten kehittämishankkeelle kuuluu, siirtolavajärjestelmän testaus paljasti huomioitavia seikkoja suuremman kokoluokan kompostorin rakentamista ajatellen. Esimerkiksi kompostoitumisessa syntyvä vesi kondensoitui yllättäviin, joskaan ei kriittisiin, paikkoihin. Lisäksi kondenssiveden määrä konkretisoitui ja sen käsitteleminen on yksi seuraavan kokeen haasteista.


Siirtolavoille on suunnitteilla uusia kokeita. Niitä päästään toteuttamaan piakkoin. Myös sadan neliön koeala on rakenteilla. Sen toimintaa päästään tarkkailemaan parin viikon kuluttua.

Toimistolaisen vinkkelistä

Kaisa

  • Comments(0)//blog.pasrea.bio/#post2